dilluns, 19 d’agost de 2013

Un mural ple de vida

La sorpresa és molt grata al descobrir aquesta imatge en forma de mural:

és el quercus en ple apogeu, vital i enorme. Igual que el selu similar a la plaça del sindicat del poble.

Això, convida a reflexionar sobre la industria actual i l'economia; sent la natura la darrera branca a tenir en compte i que sempre, sempre ens  torna el que li llencem.

fotografia propieta de Rosa Alonso; mural fet per una noia de la farmàcia propera.