dilluns, 1 de juny de 2015

Vi_suals 2015, procés de creació SAC

Pedra i suro. Suro i pedra.
La tècnica de la pedra seca en un espai temporal del 30 de maig al 7 de juny de 2015, a la plaça de Sant Domènec.

L'obra acabada, amb participació i consells de visitants del moment.


El moment de compartir-ho amb el públic i les autoritats de l'Ajuntament de Manresa